Lørdagen

I dag har været en aktiv dag, hvilket altid får mig til at blive glad, da jeg føler at jeg har udnyttet dagen så godt jeg nu kan. Vågnede op i morges med Feras, spiste morgenmad, ryddede op i køkkenet, og dernæst tog vi nedenunder ved vores lejligheds indgang, hvor vi har et fælles træningslokale. Det føltes super lækkert efter træningen, når man vidste, at man havde brændt 600 kalorier af samt styrketrænet. Mere af det, tak!

Efter træningen gjaldt det husarbejde. F og jeg sørgede for at gøre hele lejligheden ren, og straks efter var det at skynde sig med at klæde om, da vi skulle hente F’s ven som kom fra Göteborg, samt F’s fætter. Vi hentede dem og tog til moskeen hvor der var et svensk program i anledning af Muharram måneden og Imam Husseins martyrdom. Det var befriende og skønt at være i en spirituel atmosfære igen. Muharram er bare en speciel måned.

Efter moskeen kørte drengene mig hjem og da jeg endelig var hjemme, troede jeg at jeg bare skulle hvile mig. Men nææ nej, lur mig ikke om jeg gik i gang med at bage boller(opskriften kommer på bloggen) og andet til morgendagens brunch. Jeg synes det er utroligt hyggeligt med bagning, men det er desværre ikke ofte jeg får tid til det. På det seneste har jeg dog tvunget mig selv til det, selv om jeg har været træt, fordi at jeg simpelthen bare har syntes at det har været hyggeligt. Det, og at lave en masse forskellige madretter. Det er altid sjovt at prøve nye ting af og få lært noget nyt. Så min kære Feras har været min fine forsøgeskanin på det seneste. =p Men han brokker sig nu ikke, for han elsker at få smagt nye madretter. Dejligt, dejligt!
Nu sidder jeg alene hjemme og skal snart sove. Det har været skønt ikke at tænke på eksamenslæsning i dag. Hurra for det!

Godnat!

Reklamer

Muharram 2012

I morgen er det Muharram igen(for visse er det allerede i dag) og det betyder at de elskendes og forelskedes måned er kommet. Forelsket i ingen mindre end selveste Imam Hussein(as). Måneden bringer glæde og sorg samtidig. Glæde over at ihukommes ham mere end sædvanligt og komme ham nærmere, glæde over den kamp han kæmpede, glæde over det budskab han fastsatte, og glæde over den kærlighed han fylder vore hjerter med. Og sorg? Ja, sorg over hele hans forfærdelige tragedie i Karbala, sorg over hvor meget vi egentlig må skuffe ham, sorg over at hans shia til den dag i dag undertrykkes som han blev, og sorg over at vi har mistet ham.

Denne måned betyder også en masse spændende og spirituelle islamiske arrangementer. Og sandelig fylder spiritualitet sjælen og hjertet med sindsro og harmoni.

I Malmö gælder det 8 aftener med islamiske taler og andet. Og de starter allerede lidt senere i dag. Jeg har det desværre ikke så godt i dag, og kan derfor ikke deltage allerede fra i dag af. Men jeg håber, at folk udnytter chancen! Nedenstående er annoncen for Malmö:

Og i København er der naturligvis også en del arrangementer med bl.a. taler på dansk og engelsk. De starter i morgen og vil vare i 10 aftener. Annoncen:

Jeg skal forsøge at se, om jeg ikke kan tage til København også, for at deltage der, og ikke kun i Malmö. Håber det kan lade sig gøre inshaallah!

 

Tålmodighed, sabr.

”[…] Og vær tålmodige og udholdende, thi Allah er med de udholdende.” – [Koranen: 8:46]

Imam Jaffar Al-sadiq sagde: ”Sandelig er tålmodighed(sabr) for tro, hvad hovedet er for kroppen. Kroppen fortabes uden hovedet, og sådan er det ligeledes med tålmodigheden – når den forsvinder, forsvinder troen også.”

Tålmodighed

(sabr)

Da Imam Ali(as) blev spurgt om tro(iman), svarede han: ”Strukturen af tro er støttet af fire søjler: Tålmodighed(sabr), fuld overbevisning(yaqin), retfærdighed(’adl) og anstrengelse(jihad).

Derefter forklarede han videre: Tålmodighed indbefatter fire egenskaber: iver, frygt, fromhed og foregribelse(af døden). Så, hvem end der er ivrig efter Paradiset, vil ignorere skadelige fristelser; hvem end der frygter helvedets ild, vil afholde sig fra synder; hvem end der udøver fromhed, vil med lethed bære de vanskeligheder og besværligheder af livet i denne verden, og hvem end der foregriber døden, vil skynde sig at udføre gode gerninger.”

Definitionen af Sabr

 • Den berømte lærd Nasir al-Din al-Tusi sagde: ”Sabr betyder at beherske selvet fra ophidselse når det bliver konfronteret med det uønskede”.
 • Khwajah ’Abdullah al-Ansari sagde: ”Sabr betyder at beherske selvet fra at beklage sig over skjult sorg”

Graderne og slagsene af Sabr

Der er forskellige grader og niveauer af sabr, som angivet af de ædle traditioner(ahadith), og belønningen samt fortjenesten varierer i overensstemmelse med graden og niveauet.

 • Imam Ali(as) sagde: ”Allahs Sendebud sagde: ”Sabr er af tre slags: sabr ved lidelse, sabr med hensyn til lydighed, og sabr med hensyn til ulydighed(af Allah) – og den tredje er overlegen de første to slags”.

Imam Ali sagde tilmed også:

 • ”Sabr er af to typer: ”Sabr for hvad du ikke bryder dig om, og sabr for hvad du bryder dig om.”

Forholdet mellem Sabr og Ma’rifah* af Gud

*(”Ma’rifah” betyder ”kendskab” – kendskab til Gud(og AhlulBait))

 • Så længe en person føler indre smerte over ulykker og trængsler i livet, forbliver ens ma’rifah(kendskab) til Gud mangelfuld. Når en person opnår tilfredshed(redaa) selv ved ulykker og uheldige forhold, opnår hans sjæl et højere stadie af nærhed til Gud. Sabr mht. afholdenhed fra synder og opfyldelse af pligter(ta’aat) er relateret til den utilstrækkelige kendskab til hemmelighederne bag tilbedelse(’ibada) og de hinsides former for handlinger af synder og lydighed.
 • Når en person er overbevist om, at hvad han vil opnå i livet efter døden, er en form for hans egne gerninger udført i dette jordiske liv, vil han ikke have nogen angst og miste håbet, mens han gennemgår prøvelser og/eller fjendtlige og svære situationer. Sådan en person vil snarere være glad for udførelsen af guddommelige opgaver, og samtidigt komme helskindet igennem sine prøvelser i livet, da han ved hvad der venter ham i det hinsides. Ved at have denne form for tålmodighed i negative omstændigheder, vil hans tilknytning til Skaberen almindeligvis stige. En manifestation af sådan et højt stadie af tilfredshed(redaa) blev eksemplificeret personlighederne af Imam Husseins(as) ledsagere i tragedien ved Karbala.
 • Imam Al-Reda sagde: (blandt de formaninger fra Profeten(sa) til Abu Dharr(ra): ”..Hvis du er i stand til at handle for tilfredsstillelsen(redaa) af Allah med fast overbevisning, gør da dette. Og(gør det også) hvis dette ikke er muligt for dig, udøv da sabr på ved ubehagelige anliggender, da dette vil bringe masser af velsignelser.” (Bihar al-Anwar, b. 82, s.136)

Udfaldet af Sabr

 • Sabr fremskaffer mange gode resultater som inkluderer træning af sjælen og disciplin. Hvis en person tålmodigt håndterer ulykker og katastrofer i nogen tid, og alvorligt udholder besværlighederne gennem tilbedelse, ritus, og bitterheden som følge af afholdelse fra forbudte fornøjelser, og hvis alt dette er gjort af hensyn til lydighed mod sin Herre, bliver det efterhånden nemt for ham at bære over med de prøvelser og vanskeligheder der møder hans vej. Sjælen af en tålmodig person forlader det tidligere ukontrollerede stadie, og den udvikler en varig, lysende evne som hæver den over selve stadiet af sabr for at nå andre højere spirituelle stadier. En person udvikler sit eksisterende stadie ved ma’rifah(kendskab), ved de ovenstående nævnte egenskaber som følge af hans ma’rifah til Gud og evt. Ahlul Bait(Profetens(sa) husstandsfolk. Der findes selvfølgelig også stor belønning i at være tålmodig blot for frygten af det hinsides, men mennesket opnår dog et højere spirituelt stadie, hvis det udøver sabr blot pga. dets kendskab til Skaberen og af ren tilbedelse – altså ikke med bagtanke om blot at nå Paradis. Som Imam Ali(as) sagde, tilbeder han ikke Allah(awj) af frygt for det hinsides, men af kærlighed til Allah(awj). Sandeligt har sabr at gøre med tilbedelse af Skaberen, da mennesket på denne måde tilbeder Allah(awj) ved at acceptere alt hvad der kommer fra Ham, og endda med et ”Shokran lillah” eller ”alhamdu- lillah”(Al pris og tak til Allah).
 • At have tålmodighed mens man udøver det gode og forbyder det onde(amr bil ma’ruf wa nahi ’an almunkar) gør en person mere urokkelig, bestemt, og sikker. Sabr spiller en stor rolle, da en person ellers hurtigt ville give op i sin sag.
 • Kval, uro, angst, overdreven bekymring og uheldige bevægelser i en tid med finansielt tab, død, naturkatastrofer osv. er tegnene på en sjæls svaghed. De fratager ens personlighed stabilitet og værdighed, de svækker beslutsomheden, og afkræfter intellektet. I sådanne svagelige momenter, er sabr nøglen til lykkens og befrielsens porte. Det styrker viljen og magten af bestemthed for at overvinde skadelige og ugunstige forhold, samt får det en person til at træffe rationelle beslutninger og handle forstandigt.
 • Sabr hvad angår synder er kilden til selvets taqwa(frygt for Gud). Sabr hvad angår lydighed(ta’aat) er kilden til kærlig til Gud, samt et fortroligt forhold til Ham. Sidst men ikke mindst er sabr hvad angår ulykker kilden til redaa(tilfredshed) med guddommelige skæbner og bestemmelser.

Højere niveauer af Sabr

 • Sabr fi Allah(sabr i Gud): dette betyder urokkelighed mens en person anstrenger sig for at slippe af med onde vaner(f.eks. løgn, bagtalelse, grådighed) og grimme træk(f.eks. egoisme, hykleri, misundelse) og udøve afholdenhed fra visse attraktioner(eksempelvis ved at undgå haram(forbudt) musik, at opgive sin nattesøvn for nattebønner, at spise moderat osv.) gennem selv-rensning. Dette er nægtelse af nogle af selvets lyster for at få et tættere forhold til Skaberen. Dette stadie eller trin hører til de vejfarende (ahl al-suluk).
 • Sabr ma’a Allah(sabr med Gud): en glødende vejfarende i Guds vej der under sin oprigtige ’ibada(tilbedelse) og bestræbelser når en tilstand af uselviskhed, således at han fra tid til anden vidner fortrolighed med Gud. Lyset af Guds attributter og navne belyser hans hjerte og visioner. Han skal være tålmodig og værne sig selv fra mindre spor af selv-kærlighed, stolthed, osv. gennem disse faser for at vidne højere stadier.
 • Sabr ’an Allah(sabr fra Gud): Dette angår de stadier af elskere af Gud, der efter at have oplevet Hans intense kærlighed, er nødt til at vende tilbage til deres egne fysiske verden og udholde adskillelsen fra Ham. Dette er det hårdeste og mest vanskelige stadie. Dette sublime niveau af sabr er angivet af Imam Ali(as) i det kendte ’Duaa Kumayl’: ”Oh, min Gud, min Mester, og min Herre! Selv om jeg var i stand til at udholde din tugtelse, hvordan skal jeg da udholde din separation?”.
 • Sabr bi Allah(sabr for Gud): Denne er stadiet af perfektion oplevet, når en person opnår det stadie, af at udelukkende eksistere med Gud(baqa’ bi Allah) og forme sig selv med Allahs normer og rettesnore(takhalluq bi akhlaq Allah). Denne er for de, som er velsignet med stabilitet og trofasthed og urokkelighed, og den er opnået efter ’sabr med Gud’

Belønningen af Sabr

 • Imam Al-Sadiq(as) sagde: ”Den af de troende, der bærer tålmodigt over med en modgang der rammer ham, får belønningen for tusind martyrer.”
 • Imam Al-Sadiq(as) sagde også: ”Når den troende træder ind i sin grav, er salah(bønnen) på hans højre hånd, zakat på hans venstre, dyden møder ham, og sabr tager ham under sin beskyttelse. Når de to spørgende engle overtager, siger sabr til salah, zakat, og dyden: ”Pas godt på din ledsager, og hvis du fejler i at hjælpe ham, vil jeg selv tage mig af ham.”

Et råd til at opnå Sabr

Denne verden er en troendes fængsel. Saml alle kræfter til din rådighed og vær tålmodig og overbærende gennem dets op -og nedture. Stå imod ulykker og katastrofer med mod og sjælstyrke. Få dig selv til at forstå, at uroen og angsten inde i dig, som i sig selv er unåde, er forgæves i konfrontationen med lidelser og ulykker. Vær tilfreds med hvad Gud bringer, og klag ikke over hans uundgåelige bestemmelser. Under tider med modgang, vend da dit hjertes opmærksomhed mod brændpunktet af absolut perfektion(Gud), og du vil vidne dens virkninger i denne selvsamme verden, og dit hjerte vil opnå sådan en vid udstrækning, at det vil blive rigt af manifestationen af Guds suverænitet. Rigdom og tilfredshed vil da gennemtrænge dit hjerte, således at alt relateret til denne verden vil blive værdiløst i dine øjne. Sabr, overbærenhed og tilbageholdenhed/beherskelse bringer rigeligt med hæderlige belønninger og har sublime og smukke former i Barzakh verdenen(skærsilden). Hvis du tror på Gud og tror på, at alle anliggender ligger i Hans mægtige hænder, vil du ikke klage til den Almægtige Gud grundet de prøvelser og den modgang, som møder dig i livet. Du vil snarere villigt acceptere dem, opfylde dine opgaver, og taknemmeligt takke Ham for Hans gavmildhed. [Antaget fra Al-Khomaini, de fyrre hadith, kap. 16 – ”Sabr”.]

Spændende arrangement

Salam/hej/hola/hello/hvad-I-synes-bedst-om..

Unge Muslimer Gruppen holder igen deres årlige Ashura-arrangement. Dette sker d. 2. januar 2010 kl. 18.00. Ifølge min egen viden, plejer de at holde utroligt gode og lærerige arrangementer. Alle er velkomne!

Jeg håber ikke, at jeg er for sent ude med annoncen(ellers har www.mohammedjawad.wordpress.com også haft reklameret med annoncen tidligere), men jeg har simpelthen ikke haft tid nok til bloggen.

Adresse:

Vibevej 23,

2400 KBH NV

…Velmødt!